Industriteknik

De här kurserna ingår i Industriteknik:

Elkraftteknik
Elektromekanik
Datorteknik 1
Energiteknik
Mät o reglerteknik
Mekatronik 1
Kommunikationsnät 1
Elmotorstyrning
Mät o styrteknik
Larm- Övervaknings och säkerhetssystem
Kälsvets 1 Mig/Mag
Kälsvets 1 Tig
Stumsvets 1 Mig/Mag
Stumsvets 1 Tig
Svets grund
Injusteringsteknik 1

Rekomenderad skola