FUAB rekommenderas av branschen

Vill du veta mer vilka möjligheter VVS-yrket har?
Kolla filmen här >>

Här hittar du info om alla FUAB's utbildningar

  • Elutbildning
  • VVS-utbildning
  • Larmutbildning
  • Svetsutbildning