VVS

Denna VVS-utbildning ger dig grundläggande kunskaper för installation, drift och underhåll av tekniska VVS-system.
Utbildningsarrangören, FUAB Yrkesutbildningar AB, som ger denna utbildning, rekommenderas av VVS-branschens yrkesnämnd.

Som VVS-installatör kan du arbeta med service, med ombyggnad och på nybygge. En del av utbildningen genomförs på ett företag. Detta bidrar till att du förstår hur ditt kommande yrke fungerar i praktiken. Det handlar bland annat om servicekänsla, teknisk kvalitet och förståelse för hur företag fungerar.

Efter utbildningen fastställs en lärlingstid av VVS-branschens Yrkesnämnd. 
För att få skriva ett lärlingsavtal krävs att du har godkända betyg i Eng A, Ma A, Sv A alternativt Eng 5, Ma 1, Sv 1 eller Sv som andraspråk 1.

Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108) anger att gymnasiearbetet är en del av den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. På yrkesprogrammen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången:

Utbildningens längd: Cirka 48 veckor.

Antal platser: Enstaka platser.

Observera: Sökanden från annan kommun skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen.

Kurser som ingår i utbildningen

Elkraftteknik – ELRELF0 100p
Entrepenadteknik – VVSENT0 100p
Sanitetsteknik 1 – VVSSAN01 100p
Sanitetsteknik 0 – VVSSAN02 100p
Värmeteknik 1 – VVSVÄR01 100p
Värmeteknik 2 – VVSVÄR02 100p
VVS teknik – VVSVVT0 100p
VVS gassvetsning rör – VVSVVVG0 100p
Injusteringsteknik 1 – SYSINJ0 100p
Systemuppbyggnad - SYSYT0 100p
Värmelära – SUSVÄM0 100p
Verktygs- och materialhantering – VEKVEK0 100p
VVS – svets och lödning – VVSVVS0 100p
Kyl- och värmepumpsteknik grund – KYLKYO0 100p
Gymnasiearbete – GYARVF 100p
Engelska 5 – ENGENG05 100p
Svenska 1 – SVESVE01 100p
Matematik A1 – MATMAT01A 100p

Rekomenderad skola