Elutbildning

Denna elutbildning ger dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta med elinstallation. Du får också tekniska och teoretiska kunskaper inom området elteknik. Studierna bedrivs individuellt.

Efter att ha läst ett gemensamt grundpaket inom elteknik väljer du en av yrkesutgångarna; installationselektriker, larmtekniker, industrielektriker. Det går bra att läsa vissa delar på distans, om du så önskar.

Utbildningen följer Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) kursplan för elektriker. Du får de kunskaper som krävs för att söka begränsad elbehörighet. Utbildningen är huvudsakligen förlagd till utbildningslokalen. Omkring fyra veckors arbetsplatsförlagd praktik ingår.

Lärlingstiden efter utbildningen är ungefär ett år. 
Godkända betyg i Eng A, Ma A, Sv A alternativt Eng 5, Ma 1, Sv 1 eller Sv som andraspråk 1. ”Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar (2011:1108 2 kap 3 § ).”

Utbildningens längd: Cirka 54 veckor.

Antal platser: Enstaka platser.

Observera: Sökanden från annan kommun skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen.

 

Kurser som ingår i utbildningen

Elkraftteknik – ELRELF0 100p
Elektromekanik – ELRELK0 100p
Datorteknik – DAODAT01A 100p
Energiteknik 1 - ENEENE01 100p
Praktisk ellära – ELLPRA0 100p
Mekatronik 1 – MEKMEK01 100p
Elinstallationer – INSELI0 200p
Kommunikationsnät 1 – INSKOM01 100p
Fastighetsautomation 1 – AUTFAS01 100p
Belysningsteknik – INSBES0 100p
Elmotorstyrning – INSEL0 100p
Mät- och styrteknik – MÄTMÄO0 100p
Larm-, övervakning och säkerhetssystem – LARMAM0 100p
Servicekunskap – FÖSSEV0 100p
Gymnasiearbete – GYAREE 100p
Engelska 5 – ENGENG05 100p
Svenska 1 – SVESVE01 100p
Matematik A1 – MATMAT01A 100p

Rekomenderad skola